SLUŽBY SE DŘEVEM POPTÁVKA DŘEVA KDE NÁS NAJDETE KONTAKTY
+420 725 879 020 genista@email.cz

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Genista s r. o. (dále jen provozovatel) ve snaze o co nejefektivnější poskytování svých služeb zpracovává Vaše osobní údaje:
 
  • jméno, příjmení
  • e-mail
  • telefon
  • adresa

Tyto údaje jsou zpracovány za účelem zpracování poptávky (informací o Vašem požadavku), dále za účelem kontaktování kvůli upřesnění informací, fakturaci, aktualizaci či upgradu služeb, prodlužování domén a webhostingu a k rozesílání informací o akcích, událostech, novinkách či zajímavostech.

Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje provozovatel zpracovává v elektronické formě. Osobní údaje mohou pro provozovatele takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými provozovatelé uzavřou smlouvu o zpracování osobních údajů. Aktuální seznam zpracovatelů Vám poskytneme na vyžádání.

Údaje mohou být také zpřístupněny dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s marketingovou činností provozovatele (např. spotřebitelské soutěže).

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.).

Jaké jsou Vaše možnosti?

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo se na provozovatele kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jaké Vaše osobní údaje a jakým způsobem zpracovává.

Máte právo na opravu nebo výmaz nebo žádat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost údajů, jakož i právo podat podnět Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím e-mailu.

2014 - 2022 ....... 2023 © genista.cz
webdesign | websystem | KAO.cz